jump to navigation

Päätösseminaarin materiaalit June 16, 2011

Posted by salla in Project news.
Tags:
add a comment

Kiitos Dire-tiimin puolesta kaikille eiliseen päätösseminaariin osallistuneille! Keskustelu esitysten välissä ja lopuksi oli erityisen vilkasta, ja saimme nipun uusia tutkimusideoita jatkoa ajatellen. Ohessa linkit esitysten kalvoihin, sekä Kurt Linderoosin ja Jarmo Lahden tekemiin tallenteisiin seminaarista – suuret kiitokset myös heille!

Hankkeessa tehdyt mittaukset vahvistivat, että hyvä maine on myös emotionaalista vetovoimaa, ja että organisaatiomaine on tekijä, jolla on merkitystä digitaalisen julkisuuden viestejä tulkittaessa. Lisäksi yrityksiä koskevia uutisia ja verkkokommentteja ärsykemateriaalina hyödyntänyt koeasetelma osoitti, että symmetria viehättää myös maineessa: yhtiön mainetta tukevat uutiset ja kommentit saavat paremman vastaanoton ja herättävät enemmän tarkkaavaisuutta. Täten syntyy positiivinen tai negatiivinen mainekierre.

Viestinnän- ja organisaatiotutkimuksen avulla tutkimme lisäksi maineriskin muodostumista digitaalisessa verkkojulkisuudessa. Haastateltujen viestinnän ja riskinhallinnan ammattilaisten määritelmän mukaan maineriski on riski, joka vaikuttaa organisaation aineettomaan pääomaan, ja jolla on myös taloudellisia vaikutuksia ja siten hyvin konkreettisia seurauksia. Digitaalisen julkisuuden he kokivat julkiseksi ja avoimuutta korostavaksi areenaksi, jossa voi seurata keskustelua ja aistia mielipiteitä, mutta joka kuitenkin on vaikea työkalu maineenhallintaan.

Hankkeen tulokset julkaistaan kirjallisen loppuraportin muodossa syksyllä 2011.

Seminaarin materiaalit:

Linkki Facebook-tapahtumaan.

– – A short description of the project results will be published in English shortly!

Advertisements

Kohti neuromainetta -päätösseminaari April 28, 2011

Posted by salla in Project news.
Tags:
add a comment

(invitation to the final seminar, unfortunately in Finnish)

Onko maineen valta tunnevaltaa?
Jylläävätkö tunteet digitaalisessa julkisuudessa?
Miten maine vaikuttaa uutisten tulkintaan?

KOHTI NEUROMAINETTA -SEMINAARI

Tervetuloa Digital Reputation -hankkeen päätösseminaariin Helsingin yliopistolle (Siltavuorenpenger 10, sali 2) 15.6.2011 klo 9-12.

Monitieteinen tutkimushankkeemme selvitti organisaatiomaineen muodostumista digitaalisissa ympäristöissä kahdesta näkökulmasta. Viestinnän- ja organisaatiotutkimuksen avulla tutkimme maineriskin muodostumista digitaalisessa verkkojulkisuudessa. Psykofysiologisten mittausten avulla puolestaan selvitimme, minkälaisia emotionaalisia kokemuksia yritysmaineeseen ja yrityksiä koskeviin uutisiin liittyy.

Tutkimuksemme muun muassa osoittaa, että hyvä maine on organisaatioiden emotionaalista vetovoimaa, joka vaikuttaa siihen, miten yritystä koskevia uutisia tulkitaan. Tunteet ovat merkityksellisiä erityisesti digitaalisessa mediassa, jossa viestinnällisen vallan väitetään siirtyneen organisaatiolta sidosryhmille.

Ilmoittaudu verkkolomakkeella mahdollisimman pian, viimeistään 12.6.

Tervetuloa mukaan kuulemaan ainutlaatuisen mainetutkimuksen tuloksia!

Seminaarin ohjelma:

  • 08.30–09.00 Aamukahvi
  • 09.15–09.30 Avaus (Pekka Aula, hankkeen johtaja, CRC) – kalvot (pdf)
  • 09.30–10.30 Aineeton pääoma vaakalaudalla – maine ja maineriski digitaalisessa julkisuudessa (Salla-Maaria Laaksonen, CRC), kommenttipuheenvuoro – esityksen kalvot (pdf)
  • 10.30-11.15 Mittausten tulokset: kohti neuromainetta (Mikko Salminen, CKIR), kommenttipuheenvuoro – kalvot (pdf)
  • 11.15-11.45 Yleisökeskustelu (puheenjohtajana Antti Ainamo, IASM)
  • 11.45-11.50 Seminaarin päätös (Pekka Aula, CRC)

Digital Reputation (DiRe) on Tekes-rahoitteinen tutkimusprojekti on käynnissä 1.1.2010 – 30.6.2011. Hankkeen partnereina ovat Helsingin yliopisto (Viestinnän tutkimuskeskus CRC), Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulu (CKIR) sekä Turun yliopisto (IASM).

Linkki Facebook-eventtiin.